Alle vacatures van
School met de Bijbel Koningin Beatrix

Onze school is te typeren als een Christelijke school op reformatorische grondslag met een ‘open toelatingsbeleid’. Onze christelijke levensbeschouwing heeft uiteraard gevolgen voor de inhoud en vormgeving van ons onderwijs en daarmee alles wat tot uitdrukking komt in ons denken, spreken en handelen. We houden rekening met verschillen. Adaptief onderwijs (ontwikkelingsgericht-en handelingsgericht werken) houdt voor ons in dat wij steeds zoeken naar de mogelijkheden om recht te doen aan het omgaan met verschillen, het bieden van onderwijs op maat en het geven van de juiste ondersteuning. Wij gaan uit van de onderwijsbehoeften en ondersteuningsvraag van het kind binnen een lerende, gestructureerde,  opbrengstgerichte organisatie en geborgde leerlingenzorg. De school, het zorgteam en de  leerkrachten gaan uit van mogelijkheden en niet van onmogelijkheden. De school beschikt over een ruime expertise om leerlingen bij wie  de ontwikkeling stagneert hulp te bieden en werkt planmatig aan verbetering van het onderwijs.

Onze school wil voldoen aan de eisen die in de wet op primair onderwijs staan beschreven en het onderwijs zodanig inrichten, dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Hierbij denken we ook aan de vernieuwing van de zorgstructuur: “passend onderwijs”, waarbij de overheid een flexibel en eenvoudig onderwijsaanbod wil doen voor leerlingen van 4-12 jaar die extra ondersteuning nodig hebben en in het funderend onderwijs verblijven. De verwachting is dat het nieuwe onderwijsstelsel dan beter zal aansluiten bij de behoeften van de leerlingen en de wensen van de ouder(s)/verzorger(s). De belangrijkste uitgangspunten zijn: regionale afspraken voor een gevarieerd en flexibel onderwijsaanbod en invoering voor zorgplicht. Er is een tendens veel meer kinderen met handicaps/gebruiksaanwijzingen met passende ondersteuningsarrangementen een plek te geven in het reguliere onderwijs.

De school is gehuisvest in een nieuw en goed geoutilleerd gebouw en gelegen op een uniek terrein, omgeven door zgn. zandwallen (schurvelingen). Ouddorp is één van de weinige plekken in Nederland waar schurvelingen voorkomen. Een schurveling is een zandwal met beplanting rondom een akker en beschermde vroeger de dieper gelegen vruchtbare grond tegen stuifzand vanuit de duinen.

De School met de Bijbel “Koningin Beatrix” wordt bezocht door leerlingen van wie het merendeel een kerkelijke achtergrond heeft. Andere leerlingen worden eveneens toegelaten. De school heeft een open toelatingsbeleid. Alleen ouders die onze identiteit onderschrijven of respecteren en loyale medewerking beloven bij alle elementen van de godsdienstige vorming, kunnen hun kind in laten schrijven op onze school.

Bijna alle leerlingen zijn afkomstig uit het gebied, dat gevormd wordt door de geografische grenzen van de woonkern Ouddorp en omgeving.

Bedrijfsinformatie

Bedrijfsnaam
School met de Bijbel Koningin Beatrix
Adres
Margrietweg 6
Postcode
3253BM
Plaats
Ouddorp
Provincie
Zuid-Holland
Land
NL
Vacatures van School met de Bijbel Koningin Beatrix

VACATURES

Geen resultaat gevonden

Helaas hebben wij geen vacatures gevonden die aan de zoekcriteria voldoen!