Civiel technisch projectleider

FlexIntens verbetert organisaties door het tijdelijk versterken van teams met flexibele professionals. Het vereenvoudigen van het werk, van organisatieonderdelen, van hele organisaties en van ketens staat daarbij centraal. De mensen in ons netwerk zijn in staat organisaties te helpen met strategische heroriëntatie, het formuleren en afbakenen van doelen, het in kaart brengen en wegnemen van overbodige routines en het aanjagen, ontwikkelen en realiseren van slimme werkwijzen. Niet in de laatste plaats door het logisch ordenen van werkstromen, bijbehorende taakverdelingen, ondersteunende ICT en afspraken met andere partijen. Steeds als tijdelijk onderdeel van een team, altijd in het belang van de organisatiedoelen.FunctiebeschrijvingWerken bij Leidschendam-Voorburg
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo'n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.
De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatiegestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.
Afdeling
De afdeling Stadsbeheer (SB) staat voor schoon en duurzaam beheer van de openbare ruimte en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling en instandhouding van een veilige en prettige groene woonstad. We houden de stad op orde, voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en geven ruimte voor maatwerk. Dit doen we voor en samen met de inwoners en partners van de stad. We weten wat er speelt en werken samen met verschillende belanghebbenden aan een optimale leefomgeving. Stadsbeheer is nog meer dan de andere afdelingen het gezicht van de gemeente op straat. We zoeken de communicatie met onze inwoners en gebruikers van de Openbare Ruimte om ze te betrekken bij het inrichten en onderhouden van de Openbare Ruimte maar ook om te horen waar het beter kan
Opdracht
De afdeling Stadsbeheer staat voor een groot aantal rioleringsprojecten. Het vernieuwen en verbeteren van rioolstelsels is een belangrijke opgave. Hiervoor is het in 2021 vastgestelde Water en Rioleringsplan leidend. Voor de komende 4 jaar staan 14 rioleringsprojecten gepland. Aan deze projecten werken momenteel 2 projectleiders, bijgestaan door onder andere een omgevingsmanager. De afdeling zoekt nu naar een derde projectleider die zijn of haar bijdrage kan leveren aan het Water en Rioleringssplan.
We zoeken een vakinhoudelijke projectleider die sturing geeft aan projecten. Vanuit jouw ruime ervaring met de aansturing van civieltechnische projecten begeleid je de diverse inhoudelijke vakdisciplines. Je maakt daarbij een integrale afweging die getoetst wordt aan de technische kaders. De GOTICK-sturingsmechanismen van een project zijn voor jou logisch en bekend. Hiermee stuur je het projectteam aan. Om dit mogelijk te maken spreek je de taal van de techneut, je bent hun sparringpartner en weet ze te inspireren en verder te helpen. Voor betrokken bewoners en bedrijven ben je een stabiele gesprekspartner en je kan de diverse belangen verenigen en afwegen en de uiteindelijke keuzes beargumenteren.  Functie-eisenEisen:
Per 1 mei 2022 beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week voor de duur van 12 maanden.Kandidaat/opdrachtnemer en opdrachtgever zijn voornemens om de kandidaat na de periode van 12 maanden kosteloos in dienst te laten treden bij de gemeente Leidschendam-Voorburg (bij goed functioneren).Minimaal een afgeronde mbo opleiding civiele techniek.

Wensen:
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider in de afgelopen 10 jaar.Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider in het vakgebied van de civiele techniek binnen een gemeente in de afgelopen 5 jaar.Aantoonbare werkervaring met projectmatig werken en het aansturen van een civieltechnisch project (duidelijk weergeven in het cv d.m.v. een voorbeeld).Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding civiele techniek.
ArbeidsvoorwaardenIn overleg.
Reageren op deze opdracht kan tot 10 maart 2022 voor 10.00

Aanvullende informatie

Bedrijfsnaam FlexIntens
Functie titel Civiel technisch projectleider
Plaats Leidschendam

Vacature Details

Leidschendam
24-32
MBO
Plaatsingsdatum: 10-03-2022
Sluitingsdatum: 16-03-2022
Gesloten
Helaas is deze vacature gesloten