Senior Jurist, Ruimte en Duurzaamheid

De gemeente Amsterdam is als organisatie volop in ontwikkeling en streeft er elke dag naar om een risicobewuste organisatie te zijn, die effectief en resultaatgericht samenwerkt met partners in de keten. Het is een prachtige organisatie, met volop kansen en mogelijkheden voor mensen die hun nek durven uit te steken!FunctiebeschrijvingStandplaats: AmsterdamStartdatum: 01-09-2023Einddatum: 01-09-2024Tijdelijk dienstverband: JaUren per week: 30-36Online sinds: 25-07-2023FunctieVoor een non-profit organisatie in Amsterdam zoeken we een Senior Jurist, Ruimte en Duurzaamheid.De duur van de opdracht betreft 12 maanden met optie tot verlenging. De opdracht is voor 30-36 uur per week.BedrijfscultuurDe gemeente Amsterdam is als organisatie volop in ontwikkeling en streeft er elke dag naar om een risicobewuste organisatie te zijn, die effectief en resultaatgericht samenwerkt met partners in de keten. Het is een prachtige organisatie, met volop kansen en mogelijkheden voor mensen die hun nek durven uit te steken!FunctiebeschrijvingIn de functie van Jurist ben je verantwoordelijk voor de procedure en het planproces van juridische producten, zoals bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen en MER.Werkzaamheden:- Verzorgt het overleg en beantwoording ex artikel 3.1.1 Bro;- Stelt adviezen voor de bestuurscommissies en stelt college- en raadsvoordrachten en raadsbesluiten op voor bestemmingsplannen en besluiten van vaststelling hogere waarden op grond van de Wgh;- Is verantwoordelijk voor het opstellen van bestemmingsplannen en de planprocedures en functioneert als projectleider, ook voor milieueffectrapportages; adviseert over bouwinitiatieven en ruimtelijke onderbouwingen en stelt ruimtelijke onderbouwingen op;- Adviseert collega's, projectorganisatie en bestuur zowel mondeling als schriftelijk over: de inzet, het type, de inhoud en interpretatie van juridisch planologische instrumenten;- Volgt de landelijke ontwikkeling op het gebied van omgevingsrecht, waardoor de jurist ook actuele kennis heeft van de komende Omgevingswet die in 2024 in werking zal treden, en aanverwante wetgeving alsmede relevante jurisprudentie;- Werkt projectmatig, stelt daarbij offertes en planningen op en is belast met bewaking daarvan alsmede die van de ingezette capaciteit en beschikbare budgetten;- Werkt aan relatiebeheer met verschillende afdelingen binnen de gemeente (projecten,gebieden, vergunningen);- Verantwoordelijk voor complexe juridische projecten en processen met een hoog afbreukrisico voor met name het gemeentebestuur; oplossingen bieden voor juridische aspecten van complexe ruimtelijke vraagstukken die veelal organisatie overstijgend zijn, waaronder het opstellen van stedelijke, juridische kaders; een actieve rol in het uitdragen van kennis op het juridisch vlak, waaronder jurisprudentie;De opdrachtgever(s):De omgeving van stedenbouw, planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan wordt met het stellen van kaders en het formuleren van beleid verandert mee.De eenheid Ruimte en Duurzaamheid werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de ontwikkeling van Amsterdam, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk van die ontwikkeling en de uitvoering van de plannen.Enerzijds is zij verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt zij in opdrachtvoor stadsdelen en grootstedelijke projecten, waar zij kennis inbrengt en planproducten tot stand brengt met betrekking tot stedenbouw, openbare ruimte ontwerp, planologie en duurzaamheid.De samenstelling van de teams binnen R&D varieert van vakmensen met veel werkervaring en landelijke bekendheid tot jonge veelbelovende mensen die zich na een HBO of academische opleiding organisatie breed ontwikkelen. Alle teamleden hebben een grote betrokkenheid bij AmsterdamFunctie-eisen- Je beschikt minimaal over een wo werk- en denkniveau;- Geef in maximaal 1 A4 aan waarom je de meest geschikte kandidaat bent voor deze opdracht;- Je hebt minimaal 8 jaar aantoonbare kennis opgedaan van de Wro,Wabo en Awb en kennis van gemeentelijke verordeningen;- Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 8 jaar als juridisch adviseur binnen complexe gebiedsontwikkelingen/ontwikkellocaties en actualisaties in stedelijke gebieden inclusief advisering aan het bestuur;- Je hebt minimaal5 jaar werkervaring op het gebied van ruimtelijk bestuursrecht, waaronder in ieder geval genoemd moeten worden Wro, Wabo, Wm, Chw, Wgh;- Je hebt aantoonbare werkervaring op gelijkwaardige projecten waar het gaat om juridische, technische en en bestuurlijke complexiteit , en de soms tegengestelde belangen binnen het speelveld (omwonenden, ontwikkelaars, bedrijven);- Je hebt bij voorkeur minimaal 3 jaar ervaring met complexe milieuvraagstukken in gebiedsontwikkeling;- Een referentie is een harde eis.Arbeidsvoorwaardenof een max. uurtarief van € 105,-, afhankelijk van opleiding en ervaring.

Aanvullende informatie

Bedrijfsnaam VBCI
Functie titel Senior Jurist, Ruimte en Duurzaamheid
Plaats Amsterdam

Vacature Details

Amsterdam
32-40
WO
Plaatsingsdatum: 03-08-2023
Sluitingsdatum: 08-08-2023
Gesloten
Helaas is deze vacature gesloten