Directeur Techniek College Rotterdam

Techniek College Rotterdam (TCR) is een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine.  Per 1 augustus 2016 verzorgt TCR onder deze naam het technisch en technologisch mbo-onderwijs in de regio Groot-Rijnmond (circa 7.000 studenten, 450 fte en een jaarbegroting van € 53 miljoen). Samen met het bedrijfsleven stemt TCR de opleidingen nog beter af op de wensen van en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Op die manier heeft de student een grotere kans op een succesvolle carrière in de technische sector.Techniek College Rotterdam is toekomstgericht en investeert in tijd en middelen. Bovenal in motivatie én energie is TCR het kloppend hart voor technisch onderwijs. Daarnaast staat TCR voor kwalitatief hoogwaardig en aansprekend onderwijs. Met moderne onderwijsfaciliteiten en locaties waar de werelden van techniek prominent aanwezig zijn. Natuurlijk blijft TCR leren en groeien, op de school is een permanente ontwikkeling gaande met de samenleving als bron.Techniek College Rotterdam spreekt duidelijke taal, geeft structuur en energie. TCR wil een inspirator zijn voor studenten, collega's en bedrijfsleven. TCR gelooft in samenwerken, in co-creatie. Intensief samenwerken met bedrijfsleven en onderwijsorganisaties. TCR leert de studenten dat zij de werknemers van de toekomst zijn, met de juiste moraal en arbeidsethiek.FunctiebeschrijvingAls voorzitter van het directieteam geeft de directeur leiding aan het Techniek College Rotterdam. De directeur werkt – als voorzitter van het Directieteam (DT) bestaande uit de directeur en twee adjunct-directeuren  – daarbij vanuit een heldere visie aangaande de strategische opgave van TCR en is koersbepalend, uitdagend, open minded en inspirerend. De uitgangspunten voor het beleid zijn onder andere vastgesteld in het Integraal Plan Onderwijs en Kwaliteit. Via het MT wordt (indirect) leiding gegeven aan de organisatie. De directeur legt verantwoording af aan het College van Bestuur van zowel Albeda als Zadkine.De kandidaatDe basis van Techniek College Rotterdam staat en de onderwijskwaliteit is op orde. Voor de volgende stap is Techniek College Rotterdam op zoek naar een innovatieve en ondernemende directeur. De nieuwe directeur bouwt vanuit de bestaande strategie verder aan innovatief techniekonderwijs. Dit vraagt om een meer externe focus van de directeur zonder de stevige interne rol los te laten. Er is een grote opgave om te zorgen dat het aantal studenten (verder) toeneemt terwijl de vraag vanuit het werkveld nog harder groeit. Dit alles binnen een groot én complex netwerk waar de positionering van het Techniek College Rotterdam én een stevige verbinding met het werkveld de sleutels voor succes vormen.Functie-eisenAls directeur van het Techniek College Rotterdam ben je het boegbeeld van de technieksector in Rotterdam. Door affiniteit en enige bekendheid met de techniekbranche en bijbehorende cultuur maak je goed verbinding met het werkveld. Je optimaliseert de samenwerking met het bedrijfsleven en je weet raad met nieuwe uitdagingen op het gebied van onderwijsinnovatie, leven lang ontwikkelen en interdisciplinair en multilevel werken in de keten vmbo-mbo-hbo. Je voelt je thuis in zowel het onderwijs én het bedrijfsleven en weet vanuit jouw kennis en ervaringen die werelden te verbinden en daarmee het Techniek College Rotterdam verder te brengen onder andere door het binnen halen van middelen en versterken van publiek private samenwerking. Van de wereld van de techniek én het onderwijs, van marketing tot aan positionering binnen en uitbouwen van het netwerk: je bent van alle markten thuis en je hebt grote affiniteit met opleiden en ontwikkelen.ArbeidsvoorwaardenDe positie is ingeschaald in loonschaal 15 conform de cao-mbo.

Aanvullende informatie

Bedrijfsnaam
Functie titel
Directeur Techniek College Rotterdam
Adres
Bethemplein
Postcode
3032CC
Plaats
Rotterdam
Provincie
Zuid-Holland

Vacature Details

Rotterdam
32-40
WO
Plaatsingsdatum: 14-07-2022
Sluitingsdatum: 16-07-2022
Gesloten
Helaas is deze vacature gesloten