Programmamanager NAH++ Wolfheze

InteraktContour:InteraktContour biedt gespecialiseerde zorg aan volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel door bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of een tumor. Onze slogan is ‘ Verder met hersenletsel', samen met cliënten, samen met naasten, samenwerkingspartners, kennisinstituten én stakeholders. Ons motto is: Er is altijd iets mogelijk.Siza:Siza ondersteunt op de momenten dat het nodig is. Hoe we dat doen, varieert van een duwtje in de rug tot 24-uurs zorg in een woonvoorziening. En van dagbesteding op een activiteitencentrum tot het helpen vinden van een betaalde baan. In onze zorg- en dienstverlening dagen we mensen uit om hun grenzen te verleggen, als dat kan. En als innovatie en techniek daarbij kunnen helpen, maken we daar dankbaar gebruik van.Pro Persona:Pro Persona is een organisatie die zich richt op het bieden van geestelijke gezondheidszorg.De taken op het gebied van de algemene geestelijke gezondheidszorg zijn per 1 januari 2021 gebundeld in Stichting Pro Persona GGz voor zowel specialistische geestelijke gezondheidzorg als voor basis geestelijke gezondheidszorg. Pro Persona biedt daarnaast forensische zorg aan via Pompestichting. Deze entiteiten vallen onder aansturing van Stichting Pro Persona Holding. De leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht van Stichting Pro Persona Holding zijn tevens bestuurder respectievelijk toezichthouder bij Stichting Pro Persona GGz en Pompestichting. Tezamen vormen deze entiteiten de Pro Persona Groep.FunctiebeschrijvingInteraktContour, Siza en Pro Persona werven samen een programmamanager NAH++‘Ben jij de inspirerende verbinder en resultaatgerichte vernieuwer, die de wereld van de mensen met complexe niet aangeboren hersenletsel plus plus (hierna: NAH++) binnen de GehandicaptenZorg en Geestelijke Gezondheidszorg, beter wil laten aansluiten bij een zinvol bestaan?'AchtergrondInteraktContour, Siza en Pro Persona slaan de handen ineen om ondersteuning te bieden aan mensen met NAH ++ bij het inrichten en vormgeven van hun leven. Het gaat om mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de leeftijdscategorie tussen de 18 en 75 jaar. Het NAH heeft zich bij de cliënten gemanifesteerd in de vroeg volwassen of middelbare leeftijd en uit zich niet als gevolg van ouderdomsbeperkingen. Er zijn diverse redenen aanwijsbaar voor het NAH die zich op relatief jonge leeftijd hebben gemanifesteerd. Bij de NAH+ (en ++) cliënten is er sprake van een complexe combinatie van stoornissen die direct of indirect samenhangen met het hersenletsel. Veel cliënten hebben voortdurend begeleiding en toezicht nodig. In de meeste gevallen is het nodig dat er flexibel kan worden ingespeeld op een 1:1 begeleidingsintensiteit. Het landelijke zorglandschap voor deze complexe NAH-doelgroep wordt in opdracht van het Ministerie van VWS vormgegeven. Vanaf 2019 werken, op initiatief en onder begeleiding van Zilveren Kruis- en Menziszorgkantoor, medewerkers van de diverse samenwerkende organisaties Siza, InteraktContour, Middin, Pro Persona en Antes, ondersteund door het CCE, samen aan de ontwikkeling van specifiek passend zorgaanbod voor de doelgroep NAH++ ten behoeve van de langdurige zorg. We werken aan een nieuwe locatie voor deze doelgroep waar we gezamenlijk zorg gaan bieden.Wat ga je doen?In dit stadium van de samenwerking is InteraktContour namens de drie zorginstellingen op zoek naar een programmamanager NAH++. Je gaat samen met de raden van bestuur, lijn-directeuren en managers passende huisvesting en zorg voor de doelgroep NAH++ vormgeven. Er wordt van je verwacht dat je pro actief oplossingen aanlevert, acties onderneemt, lijnen uitzet en een activerende rol vervult in de samenwerking. Daarnaast stimuleer en bewaak je de voortgang en de samenhang van diverse projecten, die bijdragen aan een landelijk dekkend NAH-aanbod en het versterken van kennisdeling.De functie heeft een bestuurlijk karakter. Je draagt zorg voor de totstandkoming van de gezamenlijke strategie en de vertaling daarvan in een juridische samenwerkingsvorm, gerelateerd aan vastgoed en financiën. Daarnaast is het jouw primaire taak om alle lagen van de diverse zorginstellingen mee te nemen in de samenwerking. Bovendien ben jij verantwoordelijk voor de totstandkoming van de huisvesting van de NAH++ woonplekken, de opbouw van het team en het tot stand komen en uitvoeren van de samenwerkingsafspraken. De unit moet er ook echt komen en goed gaan draaien, dit resultaat moet worden behaald.Je gaat nieuwe werkwijzen vormgeven en implementeren. Daarbij stuur je diverse projecten aan en werk je regelmatig samen met de lijndirecties uit de samenwerkende organisaties.Waar ga je werken?Je komt in dienst van InteraktContour en zult intensief samenwerken met medewerkers van voornoemde instellingen en stakeholders. Je wordt, namens de drie instellingen, aangestuurd door Frank Hengeveld (Pro Persona) . Je standplaats is Wolfheze. ProcedureDe vacature wordt tegelijk intern en extern gepubliceerd bij alle drie de partijen. Wij stellen acquisitie naar aanleiding van deze advertentie niet op prijs.N.B. je krijgt altijd een reactie op je sollicitatie! Controleer regelmatig je spambox. Het kan helaas voorkomen dat onze mail daarin terecht komt.Meer weten?Voor vragen neem contact op met Frank Hengeveld via 06 10 20 13 40Functie-eisenWat vragen we van jou?Als programmamanager beschik je over een succesvol afgeronde academische opleiding. Je hebt ruime kennis van en ervaring met bestuurlijke processen, proces- en verandermanagement. Ervaring met de opzet van vastgoedprojecten en juridische samenwerkingsconstructen is een pré. Je bent een senior en een inspirerend voorbeeld van innovatief out-of-the-box-denken. Je drijfveer is de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen verbeteren. Je bent sterk in proces- en projectmatig denken en je werkt vanuit de inhoud. Je achtergrond is (een combinatie van) zorginhoudelijk, beleids- of bedrijfskundige opleiding en werkervaring. Je bent gewend om te schakelen tussen strategisch en tactisch niveau, en sluit gemakkelijk aan bij alle lagen van de organisatie, van professionals (begeleiders, (regie)behandelaren) tot bestuurders. Je hebt oog voor de vakinhoudelijke standaarden van de diverse disciplines en je bent in staat om van daaruit verbindingen te leggen met en tussen professionals.Je verbindt mensen, beschikt over overtuigingskracht en uitstekende sociale vaardigheden. Je bent een goede schrijver en hebt een goede politieke antenne om belangen van verschillende partijen met elkaar te verbinden, gericht op samenwerking en op het overbruggen van tegenstellingen.ArbeidsvoorwaardenWij biedenWij bieden een dienstverband van 32 uur voor twee jaar, per zo spoedig mogelijk.De functie is ingedeeld in FWG 75 (€ 5.487 - € 8.438). Goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO-GZ, een eindejaarsuitkering van 8,33% (een dertiende maand), gratis personal coach, fietsplan en korting op fitnessabonnement.

Aanvullende informatie

Bedrijfsnaam
Functie titel
Programmamanager NAH++ Wolfheze
Plaats
Wolfheze

Vacature Details

Wolfheze
24-32
WO
Plaatsingsdatum: 22-05-2022
Sluitingsdatum: 02-06-2022
Gesloten
Helaas is deze vacature gesloten